Comentariu Biblic

La începutul anului propuneam o călătorie fascinantă prin Sfânta Scriptură având drept hartă un plan de citire a Bibliei într-un an de zile, dimineaţa Vechiul Testament iar seara Noul Testament. Lunile au trecut de atunci, călătoria a început uşor ezitant dar a căpătat formă în trecerea zilelor iar bogăţiile acestui drum spre inima Bibliei şi cunoaşterea Celui de dincolo de soare devin tot mai evidente şi mai apropiate.

Urmărind tot ce s-a scris până acum am constatat că micile noastre meditaţii se pot aduna uşor într-un umil şi subţire comentariu al Cărţii care dă viaţă. Pentru o mai uşoară accesibilitate la aceste gânduri, în funcţie de pasajul biblic, am adus la viaţă următorul tabel. Mă rog ca el să fie o portiţă de intrare spre calea către Creatorul şi Răscumpărătorul nostru.

Vechiul Testament Comentariu Noul Testament Comentariu
Genesa 1-3 Amprenta Creatorului Matei 1 Platirea pretului
Genesa 4-6 Nasterea umanitatii Matei 2 Scrisoarea-I de dragoste
Genesa 7-9 Viata noua, altar nou Matei 3 Ioan, ambasadorul cerului
Genesa 10-12 Avraam, tatal credinciosilor Matei 4 Ispitirea Domnului
Genesa 13-15 Avraam şi Dumnezeu Matei 12:1-21 Formalismul religios
Genesa 41-42 Iosif si iertarea Matei 12:22-50 Visteria inimii
Genesa 43-45 Lacrimile iertarii Matei 13:1-30 Pilda celor diferiţi
Genesa 46-48 Dumnezeul lui Iosif Matei 13:31-50 Valoarea Împărăţiei
Genesa 49-50 Iertarea deplină Matei 14:1-21 Cele doua impărăţii
Exod 1-3 Cartea răscumpărării Matei 14:22-36 Rolul minunilor
Exod 4-6 Limitele suferinţei Matei 15:1-20 Subjugarea Evangheliei
Exod 7-8 Zeii Egiptului Matei 15:21-39 Oamenii şi regulile
Exod 9-11 Efectele urgiilor Matei 16 De la sublim la ridicol
Exod 12-13 Scânteia nădejdii ce rămâne Matei 17 Ochelarii sparţi ai experienţelor
Exod 14-15 Imnul închinării Matei 18:1-20 Comunitatea celor iubiţi
Exod 16-18 O viaţă risipită Matei 18:21-35 Cei doi datornici
Exod 19-20 Să nu-ţi faci nici un rău Matei 19 … unde suntem egali
Exod 21-22 Importanţa vieţii Matei 20:1-16 Matematica Împărăţiei
Exod 23-24 Cugetul slab şi euforia Matei 20:17-34 Lupta pentru beneficii
Exod 25-26 Reţeta divină a închinării Matei 21:1-22 Împăienjeniţii ochi
Exod 27-28 Cerinţele preoţiei Matei 21:23-46 Stăpâni sau slujitori
Exod 29-30 Sfinţirea unui loc Matei 22:1-22 Povestea multora
Exod 31-33 Un Dumnezeu ce poate fi înduplecat Matei 22:23-46 Primirea adevărului
Exod 34-35 Ia-ne în stăpânirea Ta Matei 23:1-22 O, vai de voi cărturari şi farisei
Exod 36-38 Iscusinţa în slujba Trupului Matei 23:23-39 Dacă am vedea desluşit
Exod 39-40 Şcoala pustiei Matei 24:1-28 Rămâi întreg în vremuri tulburi – sistemul critic
Leviticul 1-3 Un dar fără cusur Matei 24:29-51 Rămâi intreg în vremuri tulburi – vegherea
Leviticul 4-5 Păcatul costă Matei 25:1-30
Investeşte-ţi darul
Leviticul 6-7 O cunoaştere care deranjează
Matei 25:31-46 A fi versus a face
Leviticul 8-10 O slujbă periculoasă Matei 26:1-25 Iuda cel dezamăgit
Leviticul 11-12 Sfinţenia, o practică zilnică Matei 26:26-50 Pricinile de poticnire
Leviticul 13 În tabăra leproşilor Matei 26: 51-75 Noi, cei din noapte
Leviticul 14 Vindecarea leprei
Matei 27: 1-26 Şi eu un Pilat?!
Leviticul 15-16 Sărbătorile cărării Matei 27:27-50 În jurul crucii
Leviticul 17-18 Ochelarii sparţi ai trecutului Matei 27:51-66 Loialitatea ce rămâne
Leviticul 19-20 Garanţiile victoriei Matei 28 Minciuni oficiale
Leviticul 21-22 Să nu profanezi
Marcu 1:1-22 Praful fiecărei zile
Leviticul 23-24 Graniţele noastre Marcu 1:23-45 Smerenia, însemnul regal
Leviticul 25 Stăpâni plăpânzi, ispravnici mari Marcu 2 “Sfinţii” păcătoşi
Leviticul 26-27 Mauthausen – locul mărturiei
Marcu 3:1-19 Cine ne preţuieşte?
Numeri 1-2 Unitatea trupului Marcu 3:20-35 O judecată cumpătată
Numeri 3-4 Ce mai este al Lui?
Marcu 4:1-20 Cel ce seamănă
Numeri 5-6 Benedicţia zilnică Marcu 4:21-41 Liniştea de după furtună
Numeri 7-8 Necesitatea ispăşirii Marcu 5:1-20 Noi şi El
Numeri 9-11 Măreţia lui Moise – 1 Marcu 5:21-43 Dumnezeul tuturor
Numeri 12-14 Măreţia lui Moise – 2 Marcu 6:1-29 Creştinii şi societatea
Numeri 15-16 Preţul răzvrătirii Marcu 6:30-56
Pâinea Vieţii
Numeri 17-19 Zeciuiala Marcu 7:1-13 Erorile ritualurilor
Numeri 20-22 Blestemarea binecuvântaţilor? Marcu 7:14-37 Regula şi ritualul
Numeri 23-25 Puternica binecuvântare Marcu 8 Priviri confuze
Numeri 26-28 Măreţia lui Moise – 3
Marcu 9:1-29 Între credinţă şi-ndoială
Numeri 29-31 Nu sări din palma Lui!
Marcu 9:30-50 Noi, sectanţii!
Numeri 32-34 Viaţa ca o călătorie Marcu 10:1-31 Despre bogăţie
Numeri 35-36 A fi vs a avea Marcu 10:32-35 Slujitorii şi robii
Deuteronom 1-3 Iată cuvintele Marcu 11:1-18 Departe de mulţimi
Deuteronom 4-6 Adevărata poveste Marcu 11:19-33 Smochinul blestemat
Deuteronom 7-9 Între predică şi realitate Marcu 12:1-27 Sinceritatea şi diplomaţia
Deuteronom 10-12 Între Cartea Vieţii şi experienţă
Marcu 12:28-44
Legea?…doar dragostea
Deuteronom 13-15 “… de El să va alipiţi!” Marcu 13:1-20 Cristos şi pietrele templului
Deuteronom 16-18 Împăratul şi Cartea Marcu 13:21-37 Ultimele secunde ale istoriei
Deuteronom 19-21 Schimbarea caracterului Marcu 14:1-26 Săracii – o scuză ieftină
Deuteronom 22-24 Eu şi aproapele meu
Marcu 14:27-53 Noi, cei prea obosiţi
Deuteronom 25-27 Adevăratele sărbători Marcu 14:54-72
Tribunalele noastre
Deuteronom 28-29 Pendulă între bine şi rău Marcu 15:1-25 Ochelarii murdari ai lumii
Deuteronom 30-31 Trădata, Iubirea aşteaptă Marcu 15:26-47
De ce a murit Cristos?
Deuteronom 32-34 Balada iubirii Marcu 16 Mormântul gol
Iosua 1-3 Se cauta lideri  Luca 1:1-20 Surprinşi de răspuns 
 Iosua 4-6  În faţa Ierihonului  Luca 1:21-38 Demnitatea naşterii
 Iosua 7-9 Acan, o parte din noi  Luca 1:39-56  În căutarea poeziei
 Iosua 10-12  Dumnezeul războaielor Luca 1:57-80  În căutarea poeziei (2)
 Iosua 13-15  Dumnezeul lui Caleb Luca 2:1-24  Frumuşetea simplităţii
 Iosua 15-17 Între trecut şi viitor Luca 2:25-52 Simeon, ultima filă
 Iosua 19-21  În faţa Ierihonului  Luca 3 Glasul care strigă
 Iosua 22-24 Simple frumuseţi
 Iosua 4-6  În faţa Ierihonului
Distribuie:

Comments